ปฏิทินกิจกรรม


Friday 12 July 2019

นัดหมาย
ตอนเช้า


09:00 AM - 10:00 AM


10:00 AM - 11:00 AM


11:00 AM - 12:00 PM


12:00 PM - 02:00 PM


02:00 PM - 04:00 PM


04:00 PM - 06:00 PM


06:00 PM - 07:00 PM


07:00 PM - 08:00 PM


ตอนเย็น
กิจกรรม

1.ตารางเข้าค่ายพักแรม2.วันแต่งกาย ชุดหมายเลข 23.วันแต่งกาย ชุดหมายเลข 44.กำหนดฟังบรรยายธรรม5.กำหนดฟังพระธรรมเทศนา
6.กิจกรรมหน่วย 


KalenderMx v1.4 by shiba-design.de