_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งปกติ หลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๒
การฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งปกติ
พัน.ส.พล.นย. นำกำลังพลในสังกัด ออกฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งปกติ หลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๒
พัน.ส.พล.นย. นำกำลังพลในสังกัด ออกฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งปกติ หลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๒

ข่าวโดย : threevit
อ่าน 363 ครั้ง
วันที่ 03 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:24:53:PM