_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จัดการอบรมการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร กอร.ถปภ.นย.
จัดการอบรมการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
พัน.ส.พล.นย. จัดการอบรมการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อสาร ใน กอร.ถปภ.นย. ค่ายมหาสุรสิงหนาท
พัน.ส.พล.นย. จัดการอบรมการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อสาร ใน กอร.ถปภ.นย. ค่ายมหาสุรสิงหนาท

ข่าวโดย : threevit
อ่าน 318 ครั้ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:17:59:PM