_PRINT 
logo.gif

ข่าว : หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ 36 ดูงานด้านการสื่อสาร นย.
หลักสูตรชั้นนายนาวา
พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ 36 ดูงานด้านการสื่อสาร นย.
พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ 36 ดูงานด้านการสื่อสาร นย.

ข่าวโดย : threevit
อ่าน 351 ครั้ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:22:48:PM