_PRINT 
logo.gif

ข่าว : น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ เสธ.ศฝ.นย. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรจ่าเหล่าทหารสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๒๗
น.อ.บัณฑิต
น.ท.ศามน มิลินทางกูร ผบ.พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ เสธ.ศฝ.นย. เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรจ่าเหล่าทหารสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๒๗ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๑ ณ พัน.ส.พล.นย.
น.ท.ศามน มิลินทางกูร ผบ.พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ เสธ.ศฝ.นย. เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรจ่าเหล่าทหารสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๒๗ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๑ ณ พัน.ส.พล.นย.

ข่าวโดย : threevit
อ่าน 357 ครั้ง
วันที่ 14 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:11:53:PM